Lokale do wynajęcia:

 

- lokal o pow. 75,04 m2; Gniezno ul. Roosevelta 96 - piętro w sklepie "Ziemowit";

- dwie wiaty magazynowe o pow. ok. 200 m2 każda; Gniezno, ul. Dalkoska 2;

- lokal o powierzchni 58,68 m2; Gniezno, ul. Dalkoska 2;

- lokal użytkowy o pow. 50,15 m2 ; ul. Żnińska 2

- lokal o pow.29,75 m2; Gniezno, ul. Chrobrego 2  

- lokal o pow. 43,12 m2 : Gniezno, ul Roosevelta 63 

- działka o pow. 800 m2 Gniezno , ul. Poznańska 39 

- część lokalu handlowego o pow. 55m2; Gniezno ul. Żwirki i Wigury 21

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

Zarząd "SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie ogłasza do sprzedaży nieruchomość położoną w Gnieźnie ul. Krucza 3B.

Nieruchomość zapisana w KW PO1G 00046352/1 w Sądzie Rejonowym  w Gnieźnie jest zabudowana budynkiem handlowo usługowym :

-  pow. zabudowy  230,33m2

-  pow. użytkowa  193,09m2

-  piwnica  34,74m2

Działka geodezyjna nr 1/4 ark. mapy 95 o pow. 0,0607 ha

Cena na powyższą nieruchomość nie  niższa niż 380.000zł , stawka podatku VAT - zw.

Zainteresowani proszeni są o kontakt e-mailowy na adres sekretariat@spolemgniezno.pl

Oferty należy składać do  30 czerwca  2021r. do godz. 14.00

Kontakt: Sekretariat

62-200 Gniezno, ul. Żnińska 2

e-mail: sekretariat@spolemgniezno.pl

Telefon: 61 424 56 49

Istnieje możliwość wydzierżawienia lokalu. Kontakt w sprawie dzierżawy 519352990

„ Społem „ Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie, ogłasza przetarg ofertowy z elementami aukcji na łączną sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych stanowiących :

- działka nr 3/3 obręb 001 Gniezno, pow. 0,1437 ha , zapisana w Sadzie Rejonowym w    Gnieźnie nr KW PO1G/000/62902/0 , ul. Witkowska 121

-  działka nr 4/14 obręb 001 Gniezno , pow. 0,0701 ha, zapisana w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie nr KW PO1G/000/19330/3 , ul. Witkowska 121 A.

Cena wywoławcza wynosi łącznie 841.516,80 zł ( 684160,00 zł netto + 23% Vat )

  Słownie: osiemsetczterdzieścijedentysięcypięćsetszesnaściezł 80/100

Regulamin przetargu znajduje się na stronie : www.spolemgniezno.pl.

Termin składania ofert - do 15 lipca 2021r do godz. 10.00 Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty wadium.

Miejsce składania ofert: Sekretariat „ Społem „ PSS w Gnieźnie,   ul. Żnińska 2,                     62-200 Gniezno