Lokale do wynajęcia:

- lokal o pow. 33,72 m2 ; Gniezno, ul. Ludwiczaka 3a

- lokal o pow. 29,75 m2 ; Gniezno, ul. Chrobrego 2 ( 1 piętro )

- lokal o pow. 26,25 m2 ; Gniezno, ul.Chrobrego 2 ( 1 piętro )

- lokal o pow. 19,00 m2 ; Gniezno, ul. Armii Krajowej 10

- lokal o pow. 30,79 m2 ; Gniezno , ul. Ludwiczaka 3a

- lokal o pow. 8,26 m2; Gniezno, ul. Kilińskiego 16

- lokal o pow. 9,80 m2; Gniezno, ul. Kilińskiego 16

- lokal o pow. 45,5 m2 ; Gniezno, ul. Kilińskiego 16 w godz. 10,00 do 18,00 ( świetlica )

- teren użytkowy o pow. 567m2, ul. Dalkoska 2

- dwie wiaty magazynowe o pow. ok. 200 m2 każda; Gniezno, ul. Dalkoska 2

- działka o pow. 800 m2 Gniezno , ul. Poznańska 39 

- część lokalu handlowego o pow. 55m2; Gniezno ul. Żwirki i Wigury 

- lokal o pow, 38,8 m2    Gniezno, ul.  Roosevelta 96  - od 1 czerwca 2024

 

„ Społem „ Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Gnieźnie, przeznacza do łącznej sprzedaży  dwie nieruchomości gruntowe stanowiące :

- działka nr 3/3 obręb 001 Gniezno, pow. 0,1437 ha , zapisana w Sadzie Rejonowym w    Gnieźnie nr KW PO1G/000/62902/0 , ul. Witkowska 121

-  działka nr 4/14 obręb 001 Gniezno , pow. 0,0701 ha, zapisana w Sądzie Rejonowym w Gnieźnie nr KW PO1G/000/19330/3 , ul. Witkowska 121 A.

Cena wywoławcza wynosi łącznie   665000,00 zł netto + obowiazujaca stawka Vat 

  Słownie: szśćsetszśćdziesiątpięćtysięcyzł netto

Miejsce składania ofert: Sekretariat „ Społem „ PSS w Gnieźnie,   ul. Żnińska 2,     62-200 Gniezno

Kontakt: Sekretariat

62-200 Gniezno, ul. Żnińska 2

tel. 61 424 56 49