ZEBRANIA OBWODOWE

RADA NADZORCZA i  ZARZĄD „SPOŁEM” PSS w Gnieźnie

uprzejmie  z a w i a d a m i a  członków Spółdzielni

            

o  Z E B R A N I A C H   O B W O D O W Y C H

GRUP  CZŁONKOWSKICH – Nadzwyczajnych

które odbędą się:

 

OBWÓD NR 1   dnia  20.09.2023 r. o godz. 10.00

 

Obejmuje: całe Śródmieście oraz osoby mieszkające poza Gnieznem

oraz dzielnice:

Oś. Grunwaldzkie, Pustachowę, Piekary, Arkuszewo, Skiereszewo.

 

w  świetlicy „Społem” PSS w Gnieźnie ul. Kilińskiego 16

 

OBWÓD Nr 2 dnia 20.09.2023r. o godz. 10.30

 

Obejmuje: całe  Osiedle Winiary oraz całe Osiedle Tysiąclecia

 

w świetlicy „Społem” PSS w Gnieźnie ul. Kilińskiego 16

 

OBWÓD Nr 3    dnia  20.09. 2023r.  o godz.11.00

 

obejmuje : całe Pobiedziska

 

w świetlicy „Społem” PSS w Gnieźnie ul. Kilińskiego 16

        

z następującym porządkiem obrad:    

          1. Otwarcie zebrania

            2. Zatwierdzenie porządku obrad i zapoznanie zebranych z regulaminem obrad.

            3. Wybór przewodniczącego zebrania.

            4. Informacja Zarządu o sprawie, która będzie przedmiotem obrad najbliższego Zebrania

                Pedstawicieli Spółdzielni:

                * Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółdzielni w zakresie ograniczenia

                   przedmiotu działalności gospodarczej Spółdzielni /PKD 10.11.Z/

            5. Dyskusja oraz wolne głosy i wnioski.

            6. Zamknięcie zebrania.

           

            Prosi się o przybycie na zebranie obwodu właściwego ze względu na miejsce

          zamieszkania.       

         

Z A P R A S Z A M Y wszystkich Naszych CZŁONKÓW.

Galeria