Karta Klienta Społem 2018

REGULAMIN KARTA KLIENTA 2018

Korzystania z KARTY STAŁEGO KLIENTA “SPOŁEM”

- wydanej na czas nieokreślony, upoważniającej do zakupów

z bonifikatą w sieci placówek “Społem” PSS w Gnieźnie i Pobiedziskach

 

 1. Karta Klienta wydana na czas nieokreślony upoważnia do zakupów z 5% bonifikatą z wyłączeniem alkoholu powyżej 4.5 % oraz papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
 2. Karta wydawana jest nieodpłatnie członkom Spółdzielni.
 3. Bonifikatę z Karty Klienta “Społem” można zastosować, gdy wartość zakupów wynosi 10,00 zł.
 4. Przy zapłacie kartą płatniczą bonifikata z Karty Klienta “Społem” przysługuje przy zakupach od 10,00 zł wartości zakupów przed rabatem.
 5. Wielkość zakupów jest nieograniczona.
 6. Na żądanie Spółdzielni Karta Klienta musi być zwrócona.
 7. W przypadku zagubienia,kradzieży lub zniszczenia,należy powiadomić samodzielne stanowisko ds.społeczno - samorządowych.
 8. Karta Klienta wydana jest na czas nieokreślony.
 9. Karta Klienta rejestrowana jest przez czytnik kasowy, w systemie komputerowym.
 10. Zakupy z bonifikatą rejestrowane są w pamięci komputera.
 11. Warunkiem przyjęcia reklamacji towaru nabytego z bonifikatą/udzielamy na podstawie Karty Klienta – do rozpatrzenia (jest załączenie:paragonu zakupu z kasy fiskalnej).
 12. Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo do zawieszenia funkcjonowania Kart Klienta I związanych z tym bonifikat w każdym czasie.
 13. Sprawy związane z Kartą Klienta “Społem” załatwiać można w Samorządzie, ul.Kilińskiego 16,tel.61 424 56 30 lub tel.kom. 519 352 986.
 14. Bonów nie realizujemy z Kartą Klienta “Społem”.
 15. Karta Klienta honorowana jest we wszystkich sklepach “Społem” PSS prowadzonych na terenie Gniezna i Pobiedzisk.
 16. W przypadku ustania członkostwa w Spółdzielni Karta Klienta “Społem” musi być zwrócona.
 17. W/w regulamin został uaktualniony dnia 16.04.2018r.

 

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI